Audyt śledczy pozwala wykryć nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nadużycia w dysponowaniu majątkiem spółki, oszustwa i kradzieże. Wskazuje zaniedbania i rekomenduje działania naprawcze poprawiające bezpieczeństwo finansowe firmy. Pozwala zminimalizować ryzyko i straty w przedsiębiorstwie.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości w firmie zarząd lub właściciel przedsiębiorstwa może zlecić nam audyt śledczy. Tego typu audyty mogą być również prowadzone na wniosek organów ścigania w przypadku podejrzenia nadużyć finansowych w spółkach.

Etapy przeprowadzania audytu śledczego:

 • badanie rzetelności prowadzenia księgowości w firmie
 • sprawdzanie transakcji prowadzonych w firmie pod kątem możliwych nadużyć
 • weryfikacja prawidłowość rejestracji procesów finansowych w systemie księgowym
 • Umiejscowienie słabych punktów w organizacji, przepływu materiałów, towarów i innych zasobów przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów gotówkowych w firmie pod kątem czynników ryzyka nadużyć

Badając księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe spółki i procesy organizacyjne w przedsiębiorstwie biegły rewident kieruje się dbałością o bezpieczeństwo oraz efektywność podatkową i finansową spółki. Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu śledczego:

 • możliwość szerokiego spojrzenia na firmę i zachodzące w niej procesy
 • identyfikację słabych punktów procesów księgowych i organizacji przedsiębiorstwa
 • dowody na potwierdzenie zaistniałych nadużyć w celu wyciagnięcia odpowiedzialności służbowej i/lub karnej wobec pracowników, służb księgowych firmy lub osób zarządzających
 • zabezpieczenie na wypadek podobnych lub innych nadużyć finansowych
 • wskazówki do usprawnienia procesów księgowych
 • wyeliminowanie lub minimalizację czynników ryzyka w przedsiębiorstwie.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

 • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
 • Tel.: +48 607 625 296
 • E-mail: abes@abesaudit.com
 • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
 • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.