Spółki należące do grup kapitałowych przygotowują sprawozdania finansowe oraz pakiety konsolidacyjne, będące informacją finansowa potrzebną spółkom dominującym do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Każdy taki pakiet powinien być przygotowany zgodnie z regulacjami, jakim podlega skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Wasza jednostka należy do grupy kapitałowej?

Wykorzystajcie bogate doświadczenie naszego zespołu, który wielokrotnie weryfikował i potwierdzał pakiety konsolidacyjne. Posiadamy wiedzę na temat tego, jak wyglądają i co powinny zawierać pakiety konsolidacyjne. Wiemy jakie są wymagania i oczekiwania spółek dominujących, również zagranicznych w stosunku do przygotowywanych pakietów.

Konsolidowanie sprawozdań finansowych jest procesem ogólnie samym w sobie dość złożonym.

Wchodzenie w związki kapitałowe z innymi podmiotami gospodarczymi, szczególnie w postaci przejmowania w nich kontrolnych udziałów, ale także ich łączenie, jest na pewnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa najefektywniejszym sposobem rozszerzania skali jego działania. Możliwe jest bowiem przez to:

  • Rozszerzenie i dywersyfikacja asortymentu produkcji, co może mieć istotne znaczenie dla zredukowania ryzyka wynikającego z możliwości ograniczenia popytu na dotychczasowym rynku,
  • Zdobywanie nieujmowanych w sprawozdaniach finansowych aktywów w postaci zasobów tkwiących w ludzkich możliwościach, ich wiedzy, doświadczeniu, kontaktów personalnych itp.,
  • Pozyskanie nowych grup klientów lub rozszerzenie ich dotychczasowego grona,
  • Zdobywanie nowych technologii, które mogą być chronione patentami itp.,
  • Zdobycie nowych rynków geograficznych,

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.