Zamówienie szkolenia dopasowanego do potrzeb zamawiającego jest inwestycją przynoszącą konkretne korzyści. Zamawiający buduje swój pozytywny wizerunek jednocześnie zwiększając motywację i samoocenę pracowników.

Chcecie Państwo przeszkolić swoich pracowników w zakresie finansów, inwestycji kapitałowych, rachunkowości lub podatków?

Skorzystajcie z naszej oferty na zorganizowanie szkoleń odpowiadających konkretnym potrzebom. Szkolenie będzie dopasowane pod względem programu, metod szkoleniowych, miejsca oraz czasu jego przeprowadzenia.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.