WYPEŁNIJ SWÓJ OBOWIĄZEK

 

Szkolenia obligatoryjne stanowią obowiązek ustawowy biegłych rewidentów. Coroczny obowiązek jest okazją do spotkań, których tak bardzo brakuje w czasie pandemii, do aktualizacji wiedzy i wymiany pomysłów z koleżankami i kolegami biegłymi rewidentami! Świat zmienia się bardzo szybko zmieniają się przepisy standardy i technologia, ale w związku z tym pojawiają się nowe możliwości.

Na bieżąco śledzimy światowe trendy, wybieramy z literatury i mediów sprawy ważne dla biegłych i rynku audytorskiego, jeśli chcesz byśmy się podzielili się z Tobą naszą wiedzą zapraszamy na prowadzone przez nas szkolenia obligatoryjne. Zapewniamy dobrych wykładowców i przekazanie użytecznej wiedzy w atmosferze swobodnej wymiany poglądów między praktykami.

Zależy nam na tym by uczestnicy naszych szkoleń mogli wypłynać także na nieznane dotąd wody. Referencje naszych wykładowców – kliknij tutaj: 1 2 3 4 5 6

 

cpdm

 

 

TEMATY SZKOLEŃ OBLIGATORYJNYCH w 2021 roku

 

W 2021 roku organizujemy 2 tematy szkoleniowe z zakresu rewizji i rachunkowości w łącznej liczbie 16 godzin.

Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym.

 szkolenie 8 h lekcyjnych - szkolenie poprowadzi Alina Barcikowska 

26 listopada 2021 r. - piątek, godzina 15.00 - 21.00

Pandemia COVID-19 wywołała ryzyko utraty zdolności do kontynuacji działalności. Dowiedz się, czy wiesz wszystko o tym temacie!

Na szkoleniu przedstawimy kluczowe zagadnienia związane ze zdolnością jednostki do kontynuowania działalności w kontekście procesu badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, zwłaszcza w kontekście odpowiedzialności, wymogów, realizacji oraz dokumentowania tej kwestii z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku polskim.

 

 upadekm 
 nieprawidlom

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych 

 szkolenie 8 h lekcyjnych - szkolenie poprowadzi dr Małgorzata Winter

27-28 listopada 2021 r. - sobota godzina 9:00 -11:15 + wystawa mutimedialna Van Gogh, niedziela godzina 9:00 -13:00

Popełnienie błędu w sprawozdaniu finansowym może prowadzić do modyfikacji sprawozdania z badania. 

Nie daj się zaskoczyć czymś do tej pory niespotykanym! 

Na szkoleniu będą mogli się Państwo dowiedzieć jakie nieprawidłowości możemy znaleźć w sprawozdaniach finansowych. Jak bardzo błędy są zróżnicowane ?

W jakich kategoriach sprawozdania jest najwięcej błędów ? Jakie błędy są najczęstsze ? 

Odpowiedź na te oraz inne pytania w kontekście MSB 450 otrzymasz podczas naszego szkolenia.

 

WIZYTA NA WYSTAWIE MULIMEDIALNEJ

 

Po szkoleniu w sobotę przewidujemy wspólne wyjście na wystawę multimedialną poświęconą twórczości van Gogha. Więcej pod linkiem https://wystawavangogh.pl/

 vangogh 

 abeswidok

INFORMACJE O MIEJSCU SZKOLENIA 

W roku 2021 organizujemy szkolenia w Warszawie. Zajęcia odbędą się w siedzibie spółki na ul. Bema 60. Z uwagi na panującą pandemię będzie to wyjątkowa mała grupa osób. 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie (PDF,104 KB) 

Zainteresowanych prosimy o kontakt emailowy abes@abesaudit.com

 

 

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.