WYPEŁNIJ SWÓJ OBOWIĄZEK

 

Szkolenia obligatoryjne stanowią obowiązek ustawowy biegłych rewidentów. Coroczny obowiązek jest okazją do spotkań, których tak bardzo brakuje w czasie pandemii, do aktualizacji wiedzy i wymiany pomysłów z koleżankami i kolegami biegłymi rewidentami! Świat zmienia się bardzo szybko zmieniają się przepisy standardy i technologia, ale w związku z tym pojawiają się nowe możliwości.

Na bieżąco śledzimy światowe trendy, wybieramy z literatury i mediów sprawy ważne dla biegłych i rynku audytorskiego, jeśli chcesz byśmy się podzielili się z Tobą naszą wiedzą zapraszamy na prowadzone przez nas szkolenia obligatoryjne. Zapewniamy dobrych wykładowców i przekazanie użytecznej wiedzy w atmosferze swobodnej wymiany poglądów między praktykami.

Zależy nam na tym by uczestnicy naszych szkoleń mogli wypłynać także na nieznane dotąd wody. Referencje naszych wykładowców – kliknij tutaj: 1 2 3 4 5 6

 

cpdm

 

 

TEMATY SZKOLEŃ OBLIGATORYJNYCH w 2022 roku

 

W 2022 roku organizujemy 2 tematy szkoleniowe z zakresu rewizji i rachunkowości w łącznej liczbie 16 godzin.

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości.

 szkolenie 8 h lekcyjnych - szkolenie poprowadzi Alina Barcikowska 

10 grudnia 2022 r. - sobota, godzina 09.00 - 17.00

Badanie sprawozdań finansowych jest ważnym procesem dla każdej firmy. Pomaga on zapewnić wysoką jakość  sprawozdań finansowych i poprzez ujawnienie istotnych nieprawidłowości i wnioskowanie o dokonanie stosownych korekt przez kierownictwo jednostki. Istnieje kilka typowych nieprawidłowości, które są często popełniane są podczas audytu. Przyjrzyjmy się najczęstszym z nich!

Na szkoleniu będą mogli Państwo:

  • Dowiedzieć jakie są najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące realizacji usług badania sprawozdań finansowych.
  • Powrócić do istotnych kwestii badania i usystematyzować wiedzę dotyczącą realizacji procesu badania sprawozdań finansowych zgodnie z KSB.

Dla biegłego rewidenta ważnym jest, aby umieć prawidłowo wykonać usługę badania zgodnie z obowiązującymi wymogami. Jak wykazały kontrole Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wielu kolegom i koleżankom biegłym trudno jest nadążyć za zmieniającymi się wymaganiami. Na szczęście istnieje kilka prostych kroków, które można podjąć, aby zwiększyć swoją zdolność do wykonywania usługi badania zgodnie z wymogami UoBR, KSKJ i KSB.

 

 Audit 
 cash flow

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym. 

 szkolenie 8 h lekcyjnych - szkolenie poprowadzi dr Małgorzata Winter

9 grudnia 2022 r.  -  piątek, godzina 15.00 - 21.00

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z najważniejszych sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstwa. 

Bądź pewnym tego, ile gotówki wpływa i wypływa z firmy! 

Stabilny przepływ środków pieniężnych jest niezbędny, aby firma mogła odnieść sukces.

 

 

Podczas szkolenia:

  • Omówimy krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych.
  • Zapoznamy się z techniką przygotowania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego.
  • Omówimy elementy RPP, w szczególności zwrócimy uwagę na korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej.

  

 abeswidok

INFORMACJE O MIEJSCU SZKOLENIA 

W roku 2022 organizujemy szkolenia w Warszawie. Zajęcia odbędą się w siedzibie spółki na ul. Bema 60. Podobnie jak w poprzednich latach covidowych będzie to wyjątkowa mała grupa osób. 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie (PDF,104 KB) 

Zainteresowanych prosimy o kontakt emailowy abes@abesaudit.com

 

 

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.