Szkolenia obligatoryjne stanowią obowiązek ustawowy biegłych rewidentów. Coroczny obowiązek nie musi być uciążliwy, bo zgodnie z zasadą „nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło”! Świat zmienia się bardzo szybko zmieniają się przepisy standardy i technologia, ale w związku z tym pojawiają się nowe możliwości.

 

NAJCENNIEJSZA JEST AKTUALNA WIEDZA 

Na bieżąco śledzimy światowe trendy, wybieramy z literatury i mediów sprawy ważne dla biegłych i rynku audytorskiego, jeśli chcesz byśmy się podzielili się z Tobą naszą wiedzą zapraszamy na prowadzone przez nas szkolenia obligatoryjne. Zapewniamy dobrych wykładowców i przekazanie użytecznej wiedzy w atmosferze swobodnej wymiany poglądów między praktykami.

Zależy nam na tym by uczestnicy naszych szkoleń mogli wypłynać także na nieznane dotąd wody. Referencje naszych wykładowców – kliknij tutaj: 1 2 3 4 5 6

 fot1  

 
 

NASZA OFERTA SZKOLENIOWA 

 

TEMATY SZKOLEŃ OBLIGATORYJNYCH w 2018 roku

 

W 2018 rok organizujemy 4 tematy szkoleniowe:

Jak negocjować cenę? - elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta  

(temat z zakresu rewizji) 8 h

23 listopada 2018 r. - piątek, godzina 15.00 - 21.00

Podstawowym problemem biegłych rewidentów jest uzyskanie godziwej ceny w warunkach dumpingu cenowego. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi pojęciami w negocjacjach. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, mających na celu poznanie stylów prowadzenia negocjacji, rozpoznania typowych gier i trików negocjacyjnych. Na zajęciach omówiona zostanie polityka ustępstw w negocjacjach w kontekście branży audytorskiej, której charakterystyczną cechą jest konieczność dochowania postanowień standardów badania. 

Nowy model rozpoznania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

(temat z zakresu rachunkowości) 8 h

24 listopada 2018 r. - sobota, godzina 9.00 - 16.00

Prawidłowe ujęcie przychodów zgodnie z nową regulacją jest złożone i wymaga wnikliwej analizy warunków umów sprzedaży, a nawet stworzenia własnych modeli rozpoznania przychodów dla poszczególnych rodzajów zawieranych kontraktów. 

Wprowadzane standardem nowe podejście jest przełomowe nie tylko w odniesieniu do rozpoznania przychodów, ale również dlatego, że w znacznym stopniu zmienia dotychczasowe postrzeganie nadrzędnych zasad rachunkowości.

Jak prawidłowo zaimplementować MSSF 15 w zgodzie z „zasadą 5 kroków”, jak rozpoznać i zaprezentować przychody oraz koszty związane z umowami z klientami dowiesz się z zajęć prowadzonych w formie warsztatowej, opartej o liczne przykłady.

 Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „leasing” oraz różnice od polskiego prawa bilansowego 

(temat z zakresu rachunkowości) 8 h

Nowy standard, MSSF 16 „Leasing", który dotyczy ujmowania leasingu, zastąpi obecnie obowiązujący MSR 17 i będzie obowiązywał w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku.

Leasingodawcy nie odczują bardzo mocno wprowadzanych zmian – w ich przypadku nowy standard nie spowoduje rewolucji. Istotnie zmieni się natomiast ujęcie umów u leasingobiorców, zwłaszcza w odniesieniu do leasingu operacyjnego. Jednostki będą musiały się upewnić, czy zidentyfikowały wszystkie umowy leasingowe, w tym umowy najmu i dzierżawy.

Jak prawidłowo rozpoznać umowę leasingu i jakie powinny być dalsze kroki pokażemy na przykładach w trakcie szkolenia.

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania.

(temat z zakresu rewizji finansowej) 16 h

1-2 grudnia 2018 r. - sobota i niedziela godzina 9.00 - 16.00

Począwszy od 2018 r. standardem stało się stosowanie zapisów MSB do badania wszystkich sprawozdań finansowych. Teoria nie jest wcale tak prosta do zastosowania, dlatego w 2018 r. chcemy ponownie praktycznie pochylić się nad tematem. 

Tym razem praktyczne warsztaty w sali wykładowej uzupełnimy o praktyczne zastosowanie programu do badania stworzonego przez TAT Audit Sp. z o.o. Pokażemy jakie korzyści z fazy oszacowania ryzyka mogą odnieść biegli rewidenci i badane przez nich jednostki gospodarcze.

INFORMACJE O MIEJSCU SZKOLENIA 

W roku 2018 organizujemy szkolenia w Warszawie. Zajęcia najprawdopodobniej odbędą się tradycyjnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie (PDF,104 KB) 

Zainteresowanych prosimy o kontakt emailowy abes@abesaudit.com  

 IMG 20180929 125112 

 

 

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.