Audyt podatkowy Analiza ryzyka podatkowego

Audyt podatkowy
Analiza ryzyka podatkowego

Audyt podatkowy
Analiza ryzyka podatkowego

Rozliczenia podatkowe często są przedmiotem niejednoznacznych i sprzecznych z sobą interpretacji co stawia pod znakiem zapytania ich prawidłowość.
Chcecie dowiedzieć się czy w Waszej firmie jakieś operacje niosą za sobą ryzyko podatkowe lub że nieprawidłowe jest ich ujęcie podatkowe?

Skorzystajcie z naszych ekspertów by mogli oni rozpoznać dla Państwa co może zwrócić uwagę kontrolujących z ramienia urzędu skarbowego. Wskażemy Państwu jak wyeliminować nieprawidłowości, ograniczyć ryzyko i zoptymalizować rozliczenia podatkowe.

Więcej informacji

Przygotowywanie pism oraz wniosków o interpretację podatkową

Przygotowywanie pism oraz wniosków o interpretację podatkową

Przygotowywanie pism oraz wniosków o interpretację podatkową

Wątpliwości, co do przepisów prawa podatkowego i konsekwencji w sferze prawa podatkowego można ograniczyć poprzez uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej.
Chcecie prawidłowo złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego?

Zlećcie składanie wniosku naszym ekspertom podatkowym. Unikniecie błędów np. co do definiowania stanu faktycznego i właściwego opisu zdarzeń, a uzyskana interpretacja będzie dla Państwa cennym narzędziem umożliwiające bezpieczne planowanie podatkowe i będzie ochroną obejmującą skutki podatkowe tych zdarzeń.

Więcej informacji

Przygotowanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Przygotowanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi

Przygotowanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi musi prowadzić dokumentację ustalania cen tego typu transakcji.
Chcecie przygotować dokumentację i ograniczyć potencjalne błędy, które mogą skutkować niepotrzebnymi sporami z organami podatkowymi, a nawet prowadzić do doszacowania dochodów?

Powierzcie nam przygotowanie dokumentacji cen transferowych zawierającej niezbędne i konieczne informacje co uchroni Was przed ewentualnością doszacowania dochodów 50% stawką podatku.

Więcej informacji

Odwołania do organów podatkowych i do NSA

Odwołania do organów podatkowych i do NSA

Odwołania do organów podatkowych i do NSA

Zdarza się, że po przeprowadzeniu kontroli podatkowej lub skarbowej kontrolujący wydadzą decyzję w której transakcje sprzed kilku lat nie będą ocenione po myśli podatników.
Poszukujecie możliwości uniknięcia konsekwencji wyników postępowania podatkowego?

Skorzystajcie Państwo z naszej pomocy w opracowywaniu odwołań do organów podatkowych. Przygotujemy uzasadnienie merytoryczne odwołania oraz załatwimy za państwa formalności związane z jego złożeniem, dopilnujemy terminów tak by zostało ono skutecznie rozpatrzone.

Więcej informacji

Doradztwo w złożonych problemach podatkowych

Doradztwo w złożonych problemach podatkowych

Doradztwo w złożonych problemach podatkowych

W trakcie prowadzenia działalności często pojawiają się bieżące problemy podatkowe wymagające niezwłocznej reakcji.
Potrzebujecie pomocy w doraźnych decyzjach związanych z podatkami lub potrzebują Państwo argumentów do dyskusji z władzami podatkowymi?

Skorzystajcie Państwo z naszej pomocy by rozwiązać zaistniałe problemy podatkowe i otrzymać rozwiązania problematycznych kwestii. Możemy także przygotować opinie podatkową, w której rzeczowo i przystępnie przedstawimy analizowany problem.

Więcej informacji

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja
podatkowa

Optymalizacja podatkowa

W wielu obszarach podatnik ma swobodę kształtowania swoich zobowiązań podatkowych. Legalne obniżanie obciążeń podatkowych jest dozwolone i korzystne dla przedsiębiorców.
Szukacie optymalnych rozwiązań minimalizujących obciążenia podatkowe?

Skorzystajcie z naszej oferty na usługi optymalizacji podatkowej, mające na celu wskazanie obszarów możliwej optymalizacji oraz zbudowanie efektywnej i zgodnej z prawem struktury podatkowej.

Więcej informacji

Nasze pozostałe usługi

Jeśli chcesz zamówić jedną z naszych usług lub masz dodatkowe pytania wypełnij poniższy formularz.

Imię i nazwisko*
Proszę wpisać imię i nazwisko

Adres e-mail*
Proszę wpisać poprawny adres e-mail

Telefon
Invalid Input

Nazwa firmy*
Proszę wpisać nazwę firmy

Zatrudnienie
Invalid Input

Pytanie o
Invalid Input

NIP
Invalid Input

Nr w KRS
Invalid Input

Adres
Invalid Input

Imiona i nazwiska osób reprezentujących firmę w umowach

1)
Invalid Input

2)
Invalid Input

Nazwa programu, działania, projektu
Invalid Input

Całkowity budżet projektu
Invalid Input

Liczba dokumentów księgowych w projekcie
Invalid Input

Liczba pozycji budżetu
Invalid Input

Źródła finansowania
Invalid Input

Termin przeprowadzenia audytu
Invalid Input

Budżet przewidziany na audyt projektu
Invalid Input

Rodzaj prowadzonej działalności
Invalid Input

Liczba zatrudnionych pracowników

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba zatrudnionych w dziale księgowości

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba wyodrębnionych oddziałów (zakładów)

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Czy oddziały-zakłady sporządzają sprawozdanie finansowe

Invalid Input

Suma bilansowa

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody z działalności podstawowej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Pozostałe przychody operacyjne

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Przychody finansowe

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Średnia miesięczna ilość dowodów księgowych - w księdze głównej

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Ilość przedsięwzięć budowlanych

Rok bieżący
Invalid Input

Rok ubiegły
Invalid Input

Liczba kontrahentów w roku bieżącym

Krajowych
Invalid Input

Zagranicznych
Invalid Input

Jaki stosowany jest system rozliczenia kosztów

Invalid Input

Proponowany termin zakończenia badania
Invalid Input

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do zawarcia umowy z naszą firmą
Invalid Input

Treść pytania*
Proszę wpisać treść wiadomości

Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry*
Aby wysłać wiadomość, przepisz cyfry
  OdświeżBłędnie wpisany tekst

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.