W ostatnich latach wiele zmieniło się w metodologii przeprowadzania badania. Uporządkowanie wiedzy i rozwianie wątpliwości może przydać się pracownikom audytu najbardziej. Jesteście biegłymi rewidentami lub pracujecie w audycie i chcecie dobrze przygotować siebie i swój zespół do szykujących się zmian?

Skorzystajcie z warsztatów ćwiczących praktyczną wiedzę w małej grupie szkoleniowej. Mogą być przeprowadzane w siedzibie klienta lub w innych uzgodnionych miejscach. Celem warsztatów jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy, przećwiczenie przykładów i nabycie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

ABES AUDIT Sp. z o.o.

  • Siedziba: ul. Bema 60 lok.304, 01-225 Warszawa
  • Tel.: +48 607 625 296
  • E-mail: abes@abesaudit.com
  • NIP: 5272736752 Regon: 361548994 KRS: 0000558516
  • Kapitał zakładowy: 60.000 zł 

Firma audytorska jest wpisana na listę prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3951. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzoną działalnością audytorską, co gwarantuje Klientom komfortową i bezpieczną współpracę.